مقالات

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی (ماده 113 قانون مالیات های مستقیم)

در این مقاله کوتاه به بررسی و نحوه محاسبه مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی که در ماده 113 قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است، می‌پردازیم.
به استناد ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی ‌بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع‌ عبارت است از 5 درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد؛ اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین ‌راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف‌اند تا بیستم ‌هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل ‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت ‌این‌گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به‌عنوان مالیات‌بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به‌موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات ‌علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.
همچنین در تبصره این ماده ذکر شده، در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات ‌کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5 درصد کرایه‌ دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی‌ربط ایرانی‌، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

در ادامه سه تست از آزمون مشاوران مالیاتی در سنوات گذشته برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم که این موضوع براتون شفاف‌تر بشه.

آزمون مشاوران مالیاتی سال 1401
در اجرای ماده 113 قانون مالیات‌های مستقیم، نمایندگی‌ها یا شعب مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی مکلف هستند به ترتیب تا چه تاریخی صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و چند درصد از وجوه ناشی از کرایه مسافر و حمل بار که عاید مؤسسات مذکور شده است را به‌عنوان مالیات مقطوع پرداخت کنند؟
الف) بیستم هر ماه – 5 ب) پایان ماه بعد – 5
ج) بیستم هر ماه – 3 د) پایان ماه بعد – 3
گزینه الف صحیح است.

آزمون مشاوران مالیاتی سال 1399
مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن‌ها از ایران چگونه محاسبه می‌شود؟
الف) 5 درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها می شود به نرخ ماده 105 ق.م.م ب) 2 درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها می شود به نرخ ماده 105 ق.م.م ج) معادل 2 درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها می شود.
د) 5 درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها می شود.
گزینه د صحیح است.

آزمون مشاوران مالیاتی سال 1396
میزان درآمد و هزینه‌های شرکت کشتیرانی خارجی آلفا بابت کرایه مسافر و حمل‌ونقل کالا و امثال آن‌ها از ایران به شرح زیر است:
دریافتی از ایران 1،000 میلیون ریال
دریافتی در بین راه 700 میلیون ریال
دریافتی در مقصد 500 میلیون ریال
کل هزینه‌ها 1،800 میلیون ریال
چنانچه نرخ مالیات مؤسسات کشتیرانی ایرانی در کشور خارجی آلفا 7% باشد، مالیات شرکت خارجی در ایران چند میلیون ریال است؟
الف) 154 ب) 110 ج) 100 د) 66
گزینه الف صحیح است. 154 = 0.07 * 2200 = 500 + 700 + 1000
سخن پایانی
در این مقاله به نحوه محاسبه مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی پرداختیم و تمامی نکات و موارد مهم آن را برای شما مخاطبین عزیز تشریح کردیم و در پایان هم چند تست برای تسلط بیشتر شما حل نمودیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *